Gozimba


Serengeti Park - 2022

About Gozimba

Gozimba in Serengeti Park (NEW in 2022)

Gozimba will be a new roller coaster, opening in Serengeti Park (Germany, Europe) in 2022.

The latest news about Gozimba in Serengeti Park